​ເບ​ຍລາວ​ນຳສະ​ເໜີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ISO ​ເຂົ້າ​​ຄວບ​ຄຸມຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງທຸກຂະ​ບວນການ​ຜະລິດມາດຕາ​ຖານ

(ຂປລ) ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພົບປະ ກິດຈະກຳສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສື່ມວນຊົນ ແລະ ເບຍລາວໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2012 ທີ່ສະໂມສອນ ບໍລິສັດເບຍລາວ ທັງບໍລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ສະເໜີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸກຂະບວນການຜະລິດຂອງ ISO ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ກິດສະໜາ ວົງໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດເບຍລາວ, ທ່ານບົວລະພັນ ທັນພິລົມຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາຮອງອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງເບຍລາວ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ບັນດາສື່ມວນຊົນລາວ ພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ນາງສີສະຫວັດຊາວະນາຜູ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາຖານ ISO ໃນບໍລິສັດເບຍລາວລວມທັງໂຮງງານເບຍລາວ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂຮງງານເບຍລາວຢູ່ປາກເຊ ແລະ ໂຮງງານເປບຊີ ໄດ້ສະເໜີເນື້ອໃນຄວາມສຳຄັນຂອງ ISO ດັ່ງນີ້: ຄວາມເປັນມາຂອງ ISO. ຄຳວ່າ ISO ຫຍໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດ Internationnal Organization for Standardization ຊຶ່ງແປມາຈາກພາສາເກັກວ່າແມ່ນຄວາມເທົ່າທຽບກັນ ຫລືວ່າ ຄວາມຄືກັນຄວາມໝາຍຂອງ ISO ແມ່ນການລວບລວມເອົາ ມາດຕາຖານອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງດື່ມ, ການຜະລິດ, ການກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈາກຫລາຍຂະແໜງຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອໂຮມກັນເຂົ້າ ເປັນມາດຕາຖານດຽວກັນໃຊ້ ຮ່ວມກັນໃນທົ່ວໂລກ ຊື່ງລວມມີມາດຕາຖານ 19.000ມາດຕາຖານເປັນມາດຕາຖານດຽວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 1947 ທີ່ລອນດອນປະເທດອັງກິດມີຊື່ວ່າ ສະມາ ຄົມມາດຕາຖານສາກົນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນງານມາແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ.

ສະພາບໂດຍລວມຂອງບໍລິສັດເບຍລາວກ່ອນນຳໃຊ້ ISO ການບັນຊາວຽກມີລັກສະນະສັ່ງການ, ການວາງແຜນມີລັກສະນະສັ້ນ, ລະບຽບໃນການກວດກາ ບໍ່ຊັດເຈນ ບໍ່ຮັດກຸມ ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຫາຍ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດ. ພາຍຫລັງການໃຊ້ລະບົບມາດຕາຖານ ISO ການຜະລິດທຸລະກິດ ການບໍລິການ ມີການວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະ ຍາວ, ມີໂຄງສ້າງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຊັດເຈນ ມີການກວດສອບທົບທວນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ທຸລະກິດເປັນໄລຍະໆ ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃຊ້ ແຜນລະອຽດການວາງແຜນເຕັກນີກການຄວບຄຸມ ແລະ ວາງແຜນມີນະໂຍບາຍທີຊັດເຈນໃນການຫລຸດຜ່ອນການເສຍຫາຍໃນພາກ ການຜະລິດ ການບໍລິການ ສ້າງມີຄວາມໜັ້ນໃນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ສາມາດຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເທົ່າທຽບກັບສາກົນ, ພະນັກງານທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສ້າງຊື່ສຽງທີ່ດີ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຍືນຍົງ, ຜູ້ມາຮ່ວມລົງທຶນກໍໃຫ້ຄວາມນັບຖື ໃນຄວາມເປັນສາກົນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ວັດທະ ນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ .

ທ່ານນາງສີສະຫວັດຊາວະນາ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ມາເຖິງປະຈຸບັນບໍລິສັດເບຍລາວໄດ້ໃຊ້ມາດຕາຖານສາກົນ ISO 9001-2008 ໄດ້ນຳໃຊ້ມາແຕ່ 2006 ມາດຕາຖານນີ້ແມ່ນ ມາດຕາຖານຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນ 3 ໂຮງງານທົ່ວບໍລິສັດເບຍລາວທີ່ກວມເອົາດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິຫານ ຈັດການ, ການຜະລິດ, ການເກັບມ້ຽນ, ການຂາຍ, ການ ຈັດຊື້, ການຂົນສົ່ງ-ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ISO 14001-2004 ແມ່ນລະບົບການຈັດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ໃຫ້ສະອາດສະດວກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະຜິດ, ຫລຸດອາຍກາໂບນິກອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ISO 22000-2005 ແມ່ນລະບົບ ມາດຕາຖານໃນການຈັດການການຜະລິດທີ່ດີ-ສະອາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພ.

ຜົນປະໂຫຽດທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການນຳໃຊ້ ISO ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດການບໍລິຫານ ມີລະບົບມາດຕາຖານ, ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ວ່ອງໄວ,ທັນການ, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີການຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນສາກົນ ໂດຍສະເພາະໃນການກະກຽມເຂົ້າສູ່ປະຊາຊົມອາຊຽນ. ສ້າງຄວາມເຊື້ອໜັ້ນ ດ້ານຄຸນ ນະພາບ ທີ່ໄດ້ມາດຕາຖານແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

 

Comments  

 
+1 #1 2014-03-23 00:16
My relatives always say that I am wasting my time here at net, but
I know I am getting familiarity every day by reading such nice content.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh