ສະ​ຫ​ຮຸບຫລຽນກິລາ ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 16

RankingCountryTotal
 1   Malaysia 60 45 70 175
 2   Vietnam 56 35 28 119
 3   Thailand 42 51 55 148
 4   Indonesia 41 52 57 150
 5   Lao PDR 30 34 44 108
 6   Singapore 3 6 23 32
 7   Philippines 2 12 16 30
 8   Myanmar 1 0 2 3
 9   Cambodia 0 0 7 7
 10   Brunei Darussalam 0 0 5 5
 11   Timor-Leste 0 0 3 3

ແກ້ໄຂລ່າສຸດ (ມື້ພະຫັດທີ່ 20 ທັນວາ 2012 ເວລາ 03: 53)