ສະເປັກຄອມພິວເຕີຂັ້ນຕ່ຳ ສຳລັບຕິດຕັ້ງ Windows 8

ສະເປັກຄອມພິວເຕີຂັ້ນຕ່ຳ ສຳລັບຕິດຕັ້ງ Windows 8

ເພື່ອຕ້ອນຮັບການເປີດໂຕຂອງWindows 8 (ວັນສຸກ ທີ 26 ຕຸລາ ນີ້) ແລະສຳລັບຄົນທີ່ກັງວົນໃນເລື່ອງຂອງສະເປັກຄອມພິວເຕີ ທີ່ຈະຮອງຮັບWindows 8 ນັ້ນ... ມື້ນີ້ມີຂໍ້ມູນຈາກເວບໄຊຂອງMicrosoft ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້:

ສະເປັກເຄື່ອງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບຕິດຕັ້ງWindows 8

* Processor (CPU): 1 gigahertz (GHz) ຫຼືສູງກວ່າ

* RAM: 1 gigabyte (GB) ສຳລັບຄອມພິວເຕີ(32-bit) ຫຼື2 GB ສຳລັບຄອມ(64-bit)

* Hard disk space: ມີພື້ນທີ່ຫວ່າງ16 GB ສຳລັບຄອມ(32-bit) ຫຼື20 GB ສຳລັບຄອມ(64-bit)

* Graphics card: ຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບການທຳງານຂອງDirectX 9 ໄດ້

ລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ

 * ການໃຊ້ງານແບບສຳຜັດຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮອງຮັບລະບົບສຳຜັດ(multitouch).

 * ການເຂົ້າໄປເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບພລິເຄເຊິນໃນWindows Store ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລະຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຕ້ອງສູງກວ່າ1024 x 768.

 * ການຖ່າຍພາບ(snap) ໜ້າຈໍນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍເກີນ1366 x 768.

http://www.vientianemai.net

ແກ້ໄຂລ່າສຸດ (ມື້ພະຫັດທີ່ 20 ທັນວາ 2012 ເວລາ 04: 18)

 

Add comment


Security code
Refresh