Office 2013 ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ XP ແລະ Vista

Office 2013 ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ XP ແລະ Vista
ທ່ານໃດທີ່ຍັງໃຊ້ Windows XP ຫຼື Windows Vista ຢູ່ ອາດສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວ ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ Upgrade ລະບົບປະຕິບັດ
ການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນ Windows 7 ຫຼືເຮັດໃຫ້ທັນສະໄໝໄປໂລດ ເປັນ Windows 8 ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊຸດ Software
ຂອງ Microsoft Office 2013 ໄດ້ ໂດຍບໍລິສັດ Microsoft ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງມັກ Office ຮຸ່ນນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດຈາກ Microsoft ໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ສຳລັບການໃຊ້ຊຸດຊອບແວ Office 2013 ຊຶ່ງຂໍ້
ກຳນົດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍຊັດເຈນວ່າ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນລະບົບປະຕິບັດການຮຸ່ນເກົ່າ ເຊັ່ນ Windows XP ຫຼື Windows Vista ດັ່ງ
ນັ້ນ ຖ້າຫາກຕ້ອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ເກັ່ງກວ່າເກົ່າຂອງ Office 2013 ທາງເລືອກຂອງທ່ານກໍ່ຄື ການ Upgrade OS ໃຫ້ເປັນ
Windows 7 ຫຼືບໍ່ກໍ່ແມ່ນ Windows 8 ກໍ່ຍິ່ງດີ ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ Hardware ປະກອບມີ Processor ຂອງຄອມພິວເຕີ
ຕ້ອງມີຄວາມໄວຢ່າງໜ້ອຍ 1GHz ໜ່ວຍຄວາມຈຳ 1GB ສຳລັບເວີເຊິນ 32 bit ແລະ 2GB ສຳລັບເວີເຊິນ 64 bit ລະບົບຈະສະໜັບ
ສະໜູນຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ 1024 x 576 pixels ຖ້າຈະໃຫ້ດີຄວນໃຊ້ VGA card ທີ່ເລັ່ງ Graphic ແລະ ເຂົ້າ
ກັນໄດ້ກັບ DirectX 10 ນອກຈາກນີ້ ຈະຕ້ອງມີພື້ນທີ່ຫວ່າງຂອງ Storage ຢ່າງໜ້ອຍ 3GB ເພື່ອນຕິດຕັ້ງ Software.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ Windows Vista ສ່ວນໃຫຍ່ຈະ Upgrade ເປັນ Windows 7 ແລ້ວ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໃນທຸລະກິດ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ກໍ່ຍັງຄົງໃຊ້ Windows XP ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ປັດຈຸບັນຍັງມີ OS Windows XP ຢູ່ໃນຕະຫຼາດປະມານ 40% ແລະ ມີ
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດແລ້ວ ເຖິງວ່າ Microsoft ຈະຢຸດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລະບົບປະຕິບັດການຮຸ່ນນີ້ແລ້ວກໍ່ຕາມ ຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ Windows 8 ຊຶ່ງເປັນລະບົບປະຕິບັດການຮຸ່ນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ເປີດໂຕໃນທ້າຍເດືອນຕຸລານັ້ນ ຈະທຳງານໄດ້ດີກັບ Office 2013 ໂດຍ
Microsoft ຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ໃຊ້ຈະຕັດສິນໃຈ Upgrade Software ທັງສອງໃນທີ່ສຸດ.
 

Add comment


Security code
Refresh