Mozilla ເຜີຍຍັງບໍ່ມີແຜນກັບໄປໄອໂອເອສ

       ຈາກງານ SXSW Interactive ຂອງຕ່າງ­ປະ­ເທດ ຮອງປະ­ທານຝ່າຍຜະ­ລິດຕະພັນຂອງ Mozilla ກ່າວວ່າ ບໍ­ລິ­ສັດ ຍັງບໍ່ມີແຜນ­ການປ່ອຍ Firefox ລົງໃນ iOS ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳ­ກັດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກຳ­ນົດໂດຍແອບເປິລ (Apple).

       ຈາກການ­ສະ­ແດງຄວາມເຫັນຂອງ ເຈຊັລລິແວນ ຮອງປະ­ທານຝ່າຍຜະ­ລິດຕະພັນຂອງ Mozilla ລະ­ບຸວ່າ Firefox ຈະບໍ່ກັບໄປຫາ iOS  ຈົນກວ່າແອບເປິລຈະປ່ຽນທັດ­ສະ­ນະຄະ­ຕິທາງດ້ານບຣາວເຊີນທາງເລືອກທີສາມ ເຫດ­ຜົນຫລັກແມ່ນເນື່ອງມາຈາກແອບເປິລໃຊ້ເຄື່ອງ­ມື JavaScriptຂອງຕົວເອງທີ່ຮຽກວ່າ Nitro ເຊິ່ງໄວກວ່າເວັບບຣາວເຊີຕົວອື່ນໆ ແລະ ຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນັກພັດ­ທະ­ນາໃຊ້ເຄື່ອງ­ມືຕົວນີ້ ຫລື ຂຽນຂຶ້ນມາເອງ ແຕ່ຈະຈຳ­ກັດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ສະ­ເພາະ  UIWebView  ເທົ່ານັ້ນ ແນ່­ນອນວ່າສະພາບແວດລ້ອມຂອງແອບເປິລ ບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບບຣາວເຊີທີສາມມີການປ້ອງກັນຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງບຣາວເຊີອື່ນໆເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນນອກເຫນືອຈາກ Safari  ເພາະແນວນີ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້  Safari ເປັນບຣາວເຊີເທິງມືຖືທີ່ກິນສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫລາດໄດ້ຫລາຍເຖິງ 55%.

        ທັງນີ້ Mozilla ບໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາບຣາວເຊີ  Firefox ໃນ iOS ເລີຍ ພ້ອມກັບຖອດອອກຈາກ  App Store ໄປເມື່ອເດືອນກັນ­ຍາປີ 2012 ເຖິງວ່າຈະມີ Android ຮອງຮັບບຣາວເຊີ Firefox ຫລື ການມີ Firefox OS  ເກີດຂຶ້ນມາ ແຕ່ຫາກ Mozilla ຕ້ອງ­ການເປີດຕະ­ຫລາດໃຫ້ ກວ້າງຂຶ້ນບາງ­ເທື່ອກໍ່ຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາ  iOS ຢູ່ຄືກັນ.


ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.ecom.org.la  

 

Add comment


Security code
Refresh