ທີມງານກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງພາກກາງ-ພາກໃຕ້

 

ຂປລ. ແຕ່ວັນທີ 5-8 ມິຖຸນາ 2013 ນີ້ ທີມງານຈາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນຳໂດຍທ່ານ ອາຈົງ ລາວເມົາ ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຄັ້ງທີ 2 ຊຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 11/06/2013 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸ ຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ ແລະ ທັນເວລາ.

ໃນກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ການເງິນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໃນຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກແຂວງພາກກາງ-ພາກໃຕ້ ປະກອບມີ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນ ນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ຈຳນວນ 60 ກວ່າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ທ່ານ ອາຈົງ ລາວເມົາ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ໃຫ້ສາມາດລາຍງານການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ ລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ, ໂຄງການລົງທຶນດ້ານການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2013 ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ ກວດກາບັນດາໂຄງການຕ່າງໆນັ້ນ ມັນເປັນວຽກງານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຕາມອາຍຸການລົງ ທຶນ./.

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.ecom.org.la