ມອບ-ຮັບ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການເຝິກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ.

ton-0

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່
ທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງລົດຟອດ ແລະ ລົດຊະນິດອື່ນໆໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ບໍລິສັດ
ຟອດຊິຕີ ໄດ້ນຳເອົາລົດ ຟອດແຣນເຈີ ຈຳນວນ 1 ຄັນ ໄປມອບໃຫ້
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ
ກໍຄື ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ພິທີມອບ-ຮັບ ຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ
3 ກັນຍາ 2013 ທີ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ຊຶ່ງມອບໂດຍ ທ່ານ ຄຣິສ ມັນເລ ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດຟອດຊິຕີ
ແລະ ທ່ານ ສົມລິດ ສິຣິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ລາວ-
ເຢຍລະມັນ ໂດຍມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ.
ທ່ານ ສົມລິດ ສີຣິວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ
ໄດ້ມີການສ້າງແຜນພັດທະນາຮອບດ້ານໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ 2011-2015
ໂດຍມີການກຳນົດວິໄສທັດ ພາລະກິດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ
ເຕັກນິກເຂົ້າໃສ່ໂຮງຊ່າງຕ່າງໆ ຕະຫລອດເຖິງການບຳລຸງຍົກລະດັບ
ພະນັກງານຄູອາຈານ ທັງປັບປຸງ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ລະບົບ
ການຮຽນການສອນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ສ່ວນແຜນ
ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດມາແຕ່ທ້າຍປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ
ໂດຍມີການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານຮຽນ 3 ຊັ້ນ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃສ່
ພະແນກໄຟຟ້າ, ການຕໍ່ເສີມ ຕຶກອາຄານ ເຕັກໂນໂລຢີລົດຍົນ ການກໍ່ສ້າງ
ໂຮງຊ່າງ ສຳລັບກົນຈັກໜັກ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບ
ນັກຮຽນໃຫ້ໄດ້ 1200-1500 ຄົນ ໃນປີ 2015 ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ໂຮງຮຽນ
ແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນສະຖາບັນ ເຝິກອົບຮົມທີ່ມີທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ຂອຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.vtetoday.la