ນາງສາວຄຣິສະຕີນາ ລາຊາສິມມາ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນທູດວັດທະນະທຳຂອງ IFAD

DSC07641-1


ພິທີຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບ ນາງສາວ ຄຣິສະຕີນາ ລາຊາສິມມາ
ເປັນທູດວັດທະນະທຳ ອົງການກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ
ຫຼື IFAD ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ
ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກັນຍາ 2013 ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໂດຍການຖະແຫລງຂ່າວຂອງທ່ານນາງ Stefania Dina ຫົວໜ້າ
ອົງການກອງທຶນສາກົນເພື່ອພັດທະນາກະສິກຳ (IFAD) ປະຈຳ ສປປ.ລາວ
ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ: ການແຕ່ງຕັ້ງນາງສາວ ຄຣິດສະຕີນາ ລາຊາສິມມາ ເປັນທູດ
ວັດທະນະທຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ຮ່ວມກັບອົງການ IFAD ໃນການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັງໃສ່ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດ ແລະ
ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 12 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ 5 ແຂວງ
ພາກໃຕ້ ມີ 64 ເມືອງທີ່ທຸກຍາກຂອງລາວ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ລັດຖະບານໃນປີ 2015 ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນປີ 2020. ການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທູດໃນຄັ້ງນີ້ມີໄລຍະກຳນົດເວລາ 1 ປີ
ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງອົງການ IFAD.

ຂອຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.vtetoday.la

ແກ້ໄຂລ່າສຸດ (ມື້ພະຫັດທີ່ 05 ກັນຍາ 2013 ເວລາ 05: 54)