ວິທີຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ພາຍໃນຄອມພິວເຕີ

ຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ມີອາຍຸສັ້ນ

ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເຄີຍມີການ restart ເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼືບໍ່ ?
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ restart ເຄື່ອງເອງແມ່ນ
ມາຈາກຄອມພິວເຕີມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ ( ເຫດຜົນອີກປະການໜຶ່ງ
ອາດຈະມາຈາກໄວຣັສ ) ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃນ BIOS ຈະມີການ
ກໍານົດລະດັບຂອງຄວາມຮ້ອນໄວ້ວ່າ ຖ້າຫາກຄວາມຮ້ອນສູງເກີນ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ ມັນອາດຈະສັ່ງໃຫ້ Restart ເຄື່ອງໃໝ່ໄດ້ ສະນັ້ນ
ເຮົາມາລອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ
ຄອມພິວເຕີກັນດີກວ່າ

ພາບປະກອບ

ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນກວ່າປົກກະຕິ

• ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ
ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ ຖ້າຊິໃຫ້ດີ ຄວນນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື
ສະຖານທີ່ໆມີລົມລ່ວງດີ.

• ຕໍາແໜ່ງທີ່ເຫມາະສົມ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີໃກ້ໆ ຫຼື ຕິດຝາ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ອາກາດບໍ່ລ່ວງ.

ພາບປະກອບ

• ການບຳລຸງຮັກສາ

ໃນເມື່ອມີການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄປໄດ້ໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະກັບ
ຄອມພິວເຕີແບບຕັ້ງໂຕະ ຫຼື desktop ຂີ່ຝຸ່ນທີ່ເປັນໂຕການເຮັດ
ຄອມພິວເຕີຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ ຈະເຂົ້າໄປຕິດພາຍໃນຄອມພີວເຕີ
ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາ
ຄວາມຮ້ອນໄດ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວນເຮັດອະນາໄມໂດຍການໃຊ້
ເຄື່ອງເປົ່າເພື່ອເປົ່າຂີ້ຝຸ່ນອອກ.

• ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນໂຕເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ການຕິດຕັ້ງພັດລົມພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື Case ກໍເປັນອີກ
ວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີ
ຂອງທ່ານໄດ້.

ພາບປະກອບ

ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ ກໍສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຄອມພິວເຕີທ່ານ
ໄດ້ຫລາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າແລ້ວ.

ຂອຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.vtetoday.la