ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການ ປະຕິບັດ MDG ສະບັບທີ 3 ຂອງ ສປປ.ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກັນຍາ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈັດພິທີ
ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້ານການ
ພັດທະນາ ຫຼື MDGs ສະບັນທີ 3 ຂອງ ສປປ.ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ດຣ.ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ
ວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເລັກ ບຸນວັດ(Leik BOONWAAT)
ຮັກສາການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ
ມີຄະນະນຳຂອງບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີຂັ້ນສູງຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພິທີເປີດການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
MDG ສະບັບທີ 3 ຂອງ ສປປ.ລາວ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ດຣ.ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ການເປີດການເຜີຍແຜ່
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs
ສະບັບທີ 3 ຢູ່ ສປປ.ລາວ ແລະ ການກະກຽມບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ສະບັບທີ 3 ນີ້ ຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ພາຍໃຕ້
ວົງຄະນະຍາດສາກົນ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDG ພ້ອມທັງຕີລາຄາຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບັນດາ
ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ປະເຊີນໃນລະດັບປະເທດ ແນ່ໃສ່ການບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍ MDG ພາຍໃນປີ 2015 ຊຶ່ງພາຍຫລັງການປະກາດຖະແຫລງການ
ສະຫັດສະຫວັດໃນປີ 2020 ສປປ.ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງຕົນ ໄລຍະຜ່ານມາ
ໄດ້ມີການສຳເລັດ ສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ 2 ສະບັບຄື ສະບັບທີ
1 ໃນປີ 2004 ແລະ ສະບັບທີ 2 ໃນປີ 2008 ສ່ວນສະບັບທີ 3
ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2012 ເພື່ອກຳນົດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ ສປປ.ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫລາຍເປົ້າໝາຍຂອງ MDGs ເຊັ່ນ:
ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ການຕ້ານພະຍາດ HIV/AIDS
ໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີຕົວຊີ້ວັດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ.ລາວ ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ
ຍັງສືບຕໍ່ ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະຫວັດ
ການພັດທະນາເປັນຕົ້ນ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ
ການຂາດໂພຊະນາການຂອງສານອາຫານ ການໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ການປັບປຸງ ສຸຂະພາບຂອງແມ່
ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາທີ່
ຂັດຂວາງການພັດທະນາ ແມ່ນບັນຫາການເກັບກູ້ລະເບີດຕົກຄ້າງທີ່
ບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ.

ຂອຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.vtetoday.la