ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ອິນເຕີເນັດ (Internet)

1. ອິນເຕີເນັດ

             ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນລະບົບເນັດເວີກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆ ແລະ ລາຍເນັດເວີກ ທົ່ວໂລກ ເຂົ້າກັນປຽບຄືກັບຫ້ອງສະໝຸດ ສາທາລະນະ ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນໂລກກໍວ່າໄດ້  ທີ່ມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຫຼື ເພື່ອຄວາມບັນເທີງເປັນຕົ້ນ.

2. ກ່ອນຈະມາເປັນອິນເຕີເນັດ

                ອິນເຕີເນັດມີການພັດທະນາມາຈາກ ARPAnet ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ ຄສ.1969, ພສ. 2512 ເປັນເຄືອ ຂ່າຍຄອມພິວເຕີຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ (Ministry of Defense) ທີ່ໃຊ້ໃນງານວິໄຈທາງດ້ານການທະ ຫານ (ARPA: Advanced Research Project Agency) ຈົນມາເຖິງ ຄສ.1972, ພສ. 2515 ຫຼັງຈາກເຄືອຂ່າຍທົດລອງຂອງ ARPAnet ປະສົບຄວາມ ສຳເລັດ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງໜ່ວຍງານຈາກ ARPAnet ມາເປັນ Defence Communication Agency. ໃນປີ ຄສ.1983 , ພສ.2526. ARPAnet ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ເຄືອຂ່າຍຂອງກອງທັບມິວເນັດ (MILNET: Military Network) ເຊິ່ງມີການເຊື່ອຕໍ່ໂດຍໃຊ້ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ ຄສ. 1985, ພສ. 2528.ໂດຍມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງອາເມລິກາ NSF ໄດ້ໃຫ້ເງິນທຶນໃນການສ້າງ ສູນສຸບເປີຄອມພິວເຕີຈໍານວນ 6 ແຫ່ງ ແລະ ໃສ່ຊື່ວ່າ NSFNET ແລັບ ຈົນມາເຖິງປີ ຄສ.1988, ພສ.2533, ອາພາເນັດບໍ່ສາມາດຮອງຮັບການເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງລະບົບໄດ້ຈຶ່ງ ໄດ້ຢຸດຕິອາພາເນັດ ແລະ ປ່ຽນໄປໃຊ້ NSFNET ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍອື່ນໆແທນ ຈົນກາຍມາເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດ ໃຫຍ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ເອີ້ນເຄືອຂ່າຍນີ້ວ່າ ອິນເຕີເນັດ, ເຄືອຂ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດ ອາເມ ລິກາ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ມີເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍຫຼາຍເຖິງ 25,000 ເຄືອຂ່າຍ.

3. ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ໃນອິນເຕີເນັດ

ທີ່ຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື Internet Address ຈະປະກອບດ້ວຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ (User) ຫຼື ຊື່ຂອງອິນເຕີເນັດ (Internet Name)ເຊັ່ນ:ຊື່ຜູ້ໃຊ້@ຊື່ຂອງອິນເຕີເນັດ, ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ໝາຍເຖິງຜູ້ໃຊ້ຊື່ວ່າ Sakda ເປັນສະມສຊິກຂອງສູນບໍລິການອິນເຕີເນັດຊື່ວ່າ yahoo.com. ໝາຍເລກອິນເຕີເນັດ ຫຼື IP Address ເປັນລະຫັດປະຈຳເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໂດຍໝາຍເລກນີ້ຈະບໍ່ຊໍ້າກັນປະ ກອບດ້ວຍຕົວເລັກ 4 ຊຸດທີ່ຂັ້ນດ້ວຍຈໍ້າເມັດ(.) ເຊັ່ນ: 72.30.38.140      ເປັນໝາຍເລກ IP Address ຂອງ yahoo.com. ເນື່ອງຈາກ IP Address ເປັນຕົວເລກເຊິ່ງຢາກຕໍ່ການຈົດຈໍາ ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໃຊ້ DNS ເປັນຊື່ຂອງເວັບອ້າງອີງເຖິງ IP Address ຫຼື ໝາຍເລກເຄື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຈົດຈໍາ.

4. ຄວາມໝາຍຂອງໂດເມນ (DNS)

.com – ກຸ່ມອົງການ ການຄ້າ (Commercial)

.edu – ກຸ່ມການສຶກສາ (Education)

.mit – ກຸ່ມການທະຫານ (Military)

.net – ກຸ່ມອົງການ ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ (Network Service)

.org – ກຸ່ມອົງກອນອື່ນໆ (Organization)

.int – ໜ່ວຍງານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ (International)

.la – ເວັບໄຊຈາກປະເທດລາວ

.us – ເວັບໄຊຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

.th – ເວັບໄຊຈາກປະເທດໄທ ແລະ ອື່ນໆ

II. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັນເວັບບຮາວເຊີ, ເວີວາຍເວັບ ແລະ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມເວັບບຮາວເຊີ

1. Web Browser (ເວັບບຣາວເຊີ)
ເວັບບຣາວເຊີ ຫຼື ໂປຣແກຣມເບິ່ງເວັບ ແມ່ນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດໂຕ້ ຕອບກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນໜ້າເວັບທີ່ສ້າງດ້ວຍພາສາສະເພາະເຊັ່ນ: ພາສາ html, ພາສາ php ແລະ ພາສາ ອື່ນໆ ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນເວັບເຊີບເວີ ຫຼື ລະບົບຄັງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ໂດຍໂປຣແກຣມຄົ້ນເບິ່ງເວັບປຽບເໝືອນເຄື່ອງມືໃນການ ຕິດຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ: Worl Wide Web.

2. World Wide Web (ເວີວາຍເວັບ)

World Wide Web ມີຄຳຫຍໍ້ແມ່ນ WWW ເປັນບໍລິການໃນອິນເຕີເນັດ ທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນ ທີ່ປະກອບ ດ້ວຍ ຂໍ້ຄວາມ, ເອກະສານ, ຮູບ ແລະ ສຽງ, ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເຮົາຈະພົບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ: ຂ່າວສານ, ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້, ເກມອອນລາຍ, ກາຕູນສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ດາວໂຫຼດຊອບແວ, ໜັງ …..

3. ລາຍຊື່ເວັບບຣາວເຊີ (Web Browser) ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນມີດັ່ງນີ້:

 1. Internet Explore 8

  internet  explorer

 2. Mozilla FireFox

  Mozilla Firefox

 3. Google Chrome

  google chrome

 4. Safari

  Safari

 5. Opera

  Opera

 6. Netscap

  Netscap

ຂອຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ http://software2013.wordpress.com