ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍແບບຍືນຍົງ

(ຂປລ): ບໍລິສັດຜະລິດເຟີນີເຈີ ສຳລັບຄົວເຮືອນ ເອີຮົບ (IKEA) ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະຫນັບສະຫນູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍແບບຍືນຍົງໄລຍະທີ ສາມ ຜ່ານກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສົມດູນໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມ ເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນ 21 ບ້ານ, 4 ເມືອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2012 ຮອດປີ 2015 ໃນ ມູນຄ່າ 180.000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ, ຫົວຫນ້າອົງການ ກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ວົງຫາຈັກ, ຮອງຫົວຫນ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2012 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ : ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າຫວາຍແບບຍືນຍົງ, ຕ່ອງໂສ້ທຸລະກິດຫວາຍ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫລາດສາກົນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຜະລິດຫວາຍ ໃນສອງໄລຍະຂອງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ 40 ບ້ານ ໃນສາມແຂວງ ກວມພື້ນທີ່ປະມານ 5.000 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ປະຈຸບັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ພື້ນທີ່ການ ຢັ້ງຢືນປ່າຫວາຍແບບຍືນຍົງ (FSC) ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ທຸລະກິດຫວາຍ. ໃນໄລຍະສາມປີຕໍ່ຫນ້າ ໂຄງການຫມັ້ນໃຈວ່າ ຈະສາມາດຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງປ່າຫວາຍ ໃຫ້ໄດ້ 20.000 ເຮັກຕາ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ ຄື: ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ; ເມືອງຄຳເກີດ ແລະ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ .

ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພົບວ່າ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນແຂວງທີ່ມີຄວາມອຸດົມທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຫວາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊະນິດທີ່ເປັນເສດຖະກິດ ສາມາດພົບໄດ້ເຖິງ 11 ຊະນິດພັນ ເຊັ່ນ: ຫວາຍທອກ, ຫວາຍທູນ, ຫວາຍຫອມ, ຫວາຍຫນາມຫ່າງ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນ 2014, ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດຈະຕອບສະຫນອງຫວາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ (FSC) ໄດ້ເຖິງ 200 ໂຕນ ໃນພື້ນທີ່ 20.000 ເຮັກຕາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ. ໃນການເກັບກູ້ຫວາຍ ໂດຍແມ່ນຊາວບ້ານຈະເປັນຜູ້ເກັບກູ້ຕາມຮູບແບບ ຍືນຍົງ ແລະ ຕອບສະຫນອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຫວາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດ (CoC) ເພື່ອ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຕະຫລາດເອີຣົບ .

ຕະຫລອດອາຍຸຂອງໂຄງການ ທີມງານໂຄງການຈະໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບບັນດາໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນຄື: ໂຄງການຫວາຍ ໃນປະ ເທດກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ IKEA ເຊັ່ນດຽວກັນ. ພາຍ ຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົບສາມປີ ຄາດວ່າຈະສາມາດ ຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນຫວາຍ ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ອື່ນໆອີກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຕື່ມອີກ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.kpl.net.la/

ແກ້ໄຂລ່າສຸດ (ມື້ຈັນທີ່ 20 ສິງຫາ 2012 ເວລາ 04: 59)

 

Add comment


Security code
Refresh