ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກ

ມະຫານະທີ ສີພັນດອນ
4000
 

    ເຂດມະຫານະທີ ສີພັນດອນ ທີ່ເປັນເຂດເກາະດອນນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ ຊ່າລືພືຜ້າ ເລື່ອງເລົ່າຂານຕຳນານພື້ນເມືອງລາວ ເຊິ່ງນັບແຕ່ດອນພະກ່ຳ ເມືອງຈຳປາສັກ

ໄປຕົ້ນຈົນຮອດຊຸມດອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫົວຄັນເຫວ ຄອນພະເພັງລ້ວນ ແຕ່ມີຕຳນານພື້ນເມືອງລາວກັນມາຫລາຍ ເຊັ່ນຄົນ: ເລື່ອງດອນນາງໂລງ, ດອນນາງລອຍ,

ເລື່ອງສອງບ່າວ ສາວລ່ອງເຮືອລົງ ຄອນພະເພັງຈົນກະທັງຈົນຮອດດອນໄຊ.

    ໃນຈຳນວນດອນທີ່ກ່າວກັນວ່າ ສີ່ພັນດອນນັ້ນ ຄວາມຈິງກໍ່ອາດຈະເຖິງຖ້າວ່ານັບຫມົດທັງນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ແຕ່ຖ້າຈຳແນກອອກເຊັ່ນ: ດອນທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່

ດອນທີ່ໃຊ້ລ້ຽງສັດປູກຝັງ ແລະ ດອນທີ່ຟູ ຫລື ພົ້ນນ້ຳແຕ່ຍາມແລ້ງກໍ່ເປັນອີກເລື່ອງຫນຶ່ງຕາມການສຳຫລວດຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດອນ ທີ່ມີປະຊາຊົນອ

າໄສຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ທັງຫມົດ 364 ດອນ, ດອນໃຫຍ່ກວ່າຫມູ່ ກໍ່ແມ່ນດອນໂຂງມີຊາວປາຍ ບ້ານຖັດນັ້ນ ກໍ່ມີດອນເບັງ ຫລື ດອນສົມ, ດອນລົບປາດີ,

ດອນຊ້າງໄພ, ດອນພິມານ, ດອນຂະເຫມົາ,ດອນຮີ, ດອນໄຊ, ດອນສັນ, ດອນແດງ, ດອນໂລງ, ດອນຄອນ, ດອນເດດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕັ້ງເກາະກ່າຍກັນໄປ,

ເທິງໜ້ານ້ຳແມ່ຂອງຕອນໃຕ້ ເຊິ່ງມີຄວາມກວ້າງ ປະມານ 15 ກິໂລແມັດ ໃນບັນດາບ້ານທີ່ ຢູ່ເທິງດອນ ກໍ່ຍັງມີວັດວາສາດສະຫນາເກືອບທຸກບ້ານ ສ່ວນແບບ

ແຜນດຳລົງຊີວິດກໍບໍ່ຜິດແປກ ຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແຕ່ປະການໃດຕົ້ນຕໍອາຊີບກໍ່ແມ່ນການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ໂດຍສືບທອດມາຈາກເຊັ່ນ: ປູ່, ຍ່າ,ຕາ,

ທວດ ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງແດ່ກໍ່ຄົງການເດີນທາງໄປມາຂອງຊາວບ້ານແຖບນີ້ ໃຊ້ເຮືອເປັນພາຫະນະຕົ້ນຕໍໃນການລຳລຽງຂົນສົ່ງຕິດຕໍ່ພົວພັັນກັບຄົນຢູ່ຝັ່ງ ຫລື

ລະຫວ່າງດອນດ້ວຍກັນ.

       ສ່ວນຮີດຄອງປະເພນີນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີການແຕກຕ່າງກັນປະການໃດຄືເຄົາລົບຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ນຳກັນ ແລະ ອາດຈະມີການແຕກ ຕ່າງກັນບາງເລັກນ້ອຍ

ໂດຍສະເພາະການຕໍ່ສູ້ຫາລ້ຽງຊີບເຊັ່ນ: ສູ້ກັບການພັດທະນາສູ້ກັບການຊອກຮ່ຳຮຽນຄວາມບໍ່ເປັນທຳສູ້ຊີວິດທີ່ຢູ່ ທ່າມກາງທຳມະຊາດກົດດັນເປັນຕົ້ນສາຍນ້ຳໄຫ

ລທັງເລິກ ສາຍຝົນລິນແລะຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຮອບດ້ານໃນກາງດອນ ເຊິ່ງຕັດ ຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ ດັ່ງນັ້ນນິດໄສໃຈຄໍຄົນແຖບນີ້ຈິ່ງອ່າວອອກໄປ

ທາງຫ້າວໆແດ່ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ເປັນຄົນຈິງຈັງຈິງໃຈຮັກແພງຊື່ສັດ ຕໍ່ຫມູ່ເພື່ອນ. ຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນອີກສິ່ງຫນຶ່ງນັ້ນກໍ່ຄືຄວາມມັກມ່ວນ, ມັກກີລາ, ຮູ້ແພ້, ຮູ້ຊະນະ

ດັ່ງນັ້ນ ບັນພະບູລຸດ ຈິ່ງປະດິດສ້າງລຳສີ ພັນດອນ, ລຳໂສມໄວ້ໃຫ້ເປັນພື້ນຖານສິລະປະທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນກີລາກໍ່ມີຊ່ວງເຮືອເກືອບທຸກບ້ານ ຫລື ທຸກດອນມີເຮືອ

ຊ່ວງເປັນຂອງຕົນ ເອງ ແລະ ສູ້ໃຫ້ມີໂຮງຮຽນຄົບທຸກບ້ານທຸກດອນເຊັ່ນກັນ.

     ມາເຖິງປະຈຸບັນ ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງການນຳພາຂອງພັກບັນດາເຂດເກາະດອນແຫ່ງມະຫານະທີສີ່ພັນດອນໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນ ລຳດັບເຊັ່ນດຽວ

ກັບຟາກຝັ່ງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຄື: ຊາວບ້ານສາມາດສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ທ້ອງຖິ່ນຕົນອອກຂາຍໄປຍັງຕົວເມືອງໃນບາງດອນ ມີໄຟຟ້າຖາວອນໃຊ້ມີສຸກສາລາ

ຢູ່ກະໂຕດອນໂຂງ ສາມາດນຳລົດເກັງໄປໄດ້ ເພາະມີເຮືອບັກແລ່ນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບາງດອນຍັງພັດ ທະນາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີແຂກຄົນໄປຢາມບໍ່ຂາດ

ດັ່ງນັ້ນດິນແດນຖິ່ນນີ້ຈິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ບໍ່ມີຍາມຫລັບໄຫລເປັນບ່ອນທີ່ມີການເຫນັງ ຕີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດ ດ້ວຍຄວາມຢາກໃຫ້ຮູ້

ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຈິງ ຫລື ເທັດນັ້ນ ຄວນແທ້ຕ້ອງລົງໄປນັບດອນວ່າ ເປັນສີ່ພັນດອນແທ້ຈິງ ຫລື ຄວນມີການພິສູດກັນລະນໍ.


 

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຄອນພະເພັງ

 

 
 •      ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຄອນພະເພັງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີບໍລິເວນກວ້າງເຖິງ 39,000 ເຮັກຕາ ໂດຍທາງການແຂວງຈໍາປາສັກ
 • ໄດ້ຈັດແບ່ງພື້ນທີ່ອອກເປັນ 5 ເຂດຄື ພື້ນທີ່ອ້ອມນໍ້າຕົກຄອນພະເພງ ຈະຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປັນເຂດຮອງຮັບ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
 • ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ແລະ ສວນສາທາລະນະທີ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດສວນປ່າ ຫລື ເຂດອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ.
 •      ສ່ວນນອກນັ້ນ ກໍຈະເປັນເຂດສູນການຄ້າປອດພາສີ ສະໝາມບິນຮອງຮັບ ທັງເຮືອບິນສ່ວນຕົວ ແລະ ເຮືອບິນໂດຍສານ ສະໜາມກ໊ອບ ລະດັບມາດ
 • ຕະຖານສາກົນ ແລະ ສູນບໍລິການທາງທຸລະກິດ ຢ່າງຄົບວົງຈອນທີ່ຈະມີ ຕະຫລາດການຄ້າເສລີ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນອີກດ້ວຍ. ກຸ່ມນັກທຸລະກິດຈາກຈີນ, 
 • ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ມາເລເຊຍລວມເຖິງ ນັກທຸລະກິດໃນລາວເອງ ໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຄອນພະເພັງ 
 • ດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 4 ບໍລິສັດດ້ວຍກັນ ແລະ ໃນເມື່ອວ່າລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຄອນພະເພັງ ຢ່າງເປັນທາງ
 • ການແລ້ວນັ້ນ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ຈະພາກັນຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຄອນພະເພັງ ດັ່ງກ່າວນີ້ເພີ່ມຫລາຍຂຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
 
ຜາສາດຫິນວັດພູ


watphu 
 
 • ວັດພູ (ພາສາອັງກິດ: Vat Phou; ພາສາໄທ: ปราสาทหินวัดพู) ບູຮານສະຖານວັດຖຸ ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ
 •  ປະເທດກຳປູເຈຍ ຫ່າງ ຈາກອັງກໍວັດປະມານ 200 ກິໂລແມັດ ແລະ ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ໄປທາງລົດຈາກປາກເຊ. ວັດພູຈຳປາສັກ ໄດ້ຖຶກຮັບຮອງ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ
 •  ຈາກອົງການ ຢູເນສໂກ (UNESCO). ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳພິເສດແຫ່ງໜື່ງ ທີ່ມີສິດເກົ່າແກ່ ຊຶ່ງເປັນ ອາຄານກົກເຄົ້າ ສ້າງຂື້ນໃນ ສັດຕະວັດທີ 6, ຈາກນັ້ນກໍ່ມີການ
 • ຕໍ່ເຕີມຕາມຍຸກສະໄໝຕໍ່ມາ ຈົນມາເຖິງສັດຕະວັດທີ 15. ວັດພູ ເປັນບູຮານສະຖານທີ່ໄດ້ອິດທິພົນ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ມາຈາກຫຼາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງລວມມີສິລະປະຂອມ, 
 • ອິນດູ ແລະ ພຸດ ຕາມຮ່ອງຮອຍຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນລວດລາຍສິລະປະຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວັດແຫ່ງນີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮິດ ຄອງ ຫຼື ການເຊື່ອຖື. ສິ່ງ
 • ທີ່ຍັງຄົງໄວ້ໃຫ້ເຫັນມາຮອດ ປະຈຸບັນ ຂອງວັດພູ ທີ່ເລີ່ມສ້າງມາແຕ່ ຈ.ສ 1000 ກໍ່ຄື: ສິລະປະຂອງຮິນດູ,ໂດຍມີການເຊື່ອ ຖືເທບພະເຈົ້າຂອງສາສະໜາອິນດູ ຈາກປະກົດ
 • ການທຳມະຊາດພູເກົ້າ ຊຶ່ງເປັນຈຸດປະກາຍຫຼັກ ໃນການມາສ້າງວັດພູ. ສ່ວນປະ ກອບຂອງວັດມີຮູບຊົງໄຕຣມູມ, ເປັນລຳດັບ ຄືມີການຄິດໄລ່ທີ່ຊັດແຈ້ງເຊັ່ນ: ຮ່ອງນໍ້າ 
 • ທີ່ສົ່ງນໍ້າສັກສິດ ຍາວຢຽດອອກໄປເຖິງ 10 ກິໂລແມັດ ທີ່ສ້າງດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໄດ້ອ້າງໃຫ້ຮູ້ເຖິງການອອກແບບຄັ້ງທຳອິດ ຂອງສັງຄົມຢູ່ໃນປະຫວັດສາດນຳອີກດ້ວ.ປັດໃຈ 
 • ອື່ນກ່ຽວກັບການມີອຳນາດແຊກແຊງ ລັດຖິອິນດູ ແລະ ການເລືອກສະຖານທີ່ສ້າງວັດພູ ແມ່ນເລືອກເອົາເສັ້ນຂະໜານທິດຕາ ເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ເປັນຫຼັກ,
 • ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈອມພູເກົ້າ ຊຶ່ງປະກອບກັບປະກົດການທາງທຳມະຊາດ ຮ່ວມກັບແນວຄິດຂອງ ພຣະສີວະ ສາສະໜາອິນດູ. ການຖືຕາເວັນຂື້ນ ກໍ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນ
 • ກັບພຣະສີວະ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈື່ງໄດ້ເກີດມີການເລືອກທິດທາງ ໃຫ້ມັນໄປລວງດຽວກັບທິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ. ຫຼັງຈາກຫຼາຍສັດຕະວັດ ຂອງການລີ້ຊ້ອນຢູ່ໃນ
 • ຄວາມຊຸດໂຊມ, ຖືກປົກປິດໄວ້ຢູ່ໃນປ່າ,ນັກສຳຫຼວດທາງຊາວຝຣັ່ງ, ທ່ານ ອອງ ຣີ ປາກມອງຈີເອ,ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບ ວັດພູຄືນອີກໃນປີ 1914. ຫຼັງຈາກໄດ້ຖ່າຍຮູບ
 • ເອົາສະຖານທີ່ນີ້ ແລ້ວ,ອີກຄັ້ງໜື່ງ ແລະ ກໍ່ມິດ ງຽບຫາຍໄປ ໂດຍຄວາມບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ. ຄວາມສົນໃຈໄດ້ກັບຄືນມາອີກເທື່ອໃໝ່ ໃນກາງປີ 1980
 •  ເວລາທີ່ອົງ ການ ຢູ ເນັດສ ໂກ(UNESCO) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງໄປສຳຫຼວດ ດ້ານບູຮານສະຖານ ຂອງສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.ການລົງສຳຫຼວດໃນ ເທື່ອນີ້ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການ
 • ຈົດບັນທຶກເຂົ້າ ເປັນມໍລະດົກພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນ, ຊຶ່ງມີ ເນື້ອໃນວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາບູລະນະ ອະນຸຮັກສະຖານ
 • ທີ່ນີ້ໄວ້ ໃນປີ 2001.
     ຜາສາດຫິນວັດພູ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄື: ປາສາດຊັ້ນລຸ່ມ ຊາກຂອງບາລາຍສ່ວນໜ້າແຄມບໍ່ນ້ຳ ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ສະໄໝເຈົ້າບຸນອຸ້ມ ໃນປີ ຄ.ສ1960 ໃຊ້ສະ
 • ເດັດໃນພິທີສົງນ້ຳ ແລະ ຊົມປະເພນີແຂ່ງເຮືອ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງເດີນຂະໜາບດ້ວຍເສົານາງລຽງ ລານດ້ານໜ້າຈະມີພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ນຳເອົາດອກໄມ້ທູບທຽນມາຈຳໜ່າຍ 
 • ສ່ວນໂຄປຸລະຊັ້ນນອກ ມີບາລາຍຕັ້ງຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນ ເປັນມຸມມະຫາຊົນ ສຳລັບຖ່າຍຮູບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນພາບປະຊາສຳພັນຂອງປາສາດຫິນວັດພູແຫ່ງນີ້ 
 • ປະຈຸບັນຢູ່ລະຫວ່າງການບູລະນະ ຊາວບ້ານຈະຮຽກບາລາຍ 2 ຫລັງນີ້ວ່າ “ໂຮງທ້າວ” ແລະ “ໂຮງນາງ” ເປັນເໝືອນກັບຜາສາດໃນເມືອງພະນະຄອນທຸກແຫ່ງ ໃຊ້ສຳລັບເຮັດຄວາມສະອາດຊຳລະລ້າງຮ່າງກາຍກ່ອນຂຶ້ນໄປບູຊາເທວະສະຖານ ຜາສາດຊັ້ນກາງ ດ້ານໜ້າຂອງໂຄປຸລະຊັ້ນກາງ ມີຮູບແກະສະຫລັກເທວະຮູບ
 • ຖືກະບອງ ຊາວບ້ານນ້ຳຜ້າເຫລືອງມາຫົ່ມ ແລະ ກາງສັດ ສະທ້ອນຄວາມເຊື່ອທາງຮິນດູ ເບິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ພຸດທະສາດສະຫນາ ຂອງລາວ ຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດສູງຊັນແ
 • ຄບໆ ຕ້ອງໃຊ້ມື ແລະ ຕີນປີນ ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຂອມ ທີ່ຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ຜູ້ໄປນະມັດການສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ໂດຍການໝອບຄານຂຶ້ນໄປ ສັກກາລະ
 • ສິ່ງສັກສິດ ສອງຂ້າງທາງເຕັມໄປດ້ວຍຕົ້ນຈຳປາ ຊຶ່ງເປັນດອກໄມ້ປະຈຳຊາດລາວ ປາສາດຊັ້ນເທິງ ເມື່ອຜ່ານທະວານບານເຖິງໂຄປຸລະຊັ້ນໃນ ທາງຂຶ້ນມີເທວະ
 • ຮູບຕັ້ງຢູ່ ຍ່າງຂຶ້ນຖານຫີນຄ້າຍກຳແພງ 7 ຊັ້ນ ທີ່ມີຄວາມຫມາຍເຖິງສະຫວັນທັງ 7 ຈົນເຖິງປາສາດປະທານສ່ວນເທິງສຸດ ລັກສະນະພາຍນອກຂອງປາສາດ
 • ເກົ່າແກ່ ສ່ວນໜ້າ ແລະ ສ່ວນຍອດພັງທະລາຍລົງມາ ມີຫລັງຄາສັງກະສີມຸງແທນ ສ່ວນທີ່ຍັງມີຄວາມສົມບູນຄື ທັບຫລັງ ແກະສະຫລັກເປັນຮູບພະອິນ ຊົງຊ້າງ
 • ເອລາວັນ 3 ສຽນ ດ້ານຂ້າງເປັນຮູບກິນນະລີ ແລະພະວິລຸນປະທັບພະຍາຄຸດ ວິຈິດສວຍງາມ ຕາມເສົາປະດັບກອບປະຕູທັງ 2 ຂ້າງມີຮູບແກະສະຫລັກຂອງທ້າ
 • ວົດຕຸໂລກບານ ເຫມືອນດັ່ງຍືນພິທັກປິ່ນປົວປາສາດ ແລະ ຮູບແກະສະຫລັກນາງອັບສາ ທີ່ກອບທາງດ້ານຕະເວັນອອບໍລິເວນປ່ອງຢ້ຽມແກະສະຫລັກເປັນລູກໝາກ
 • ວົດດ້ານໃນຂອງຜາສາດປະດິດສະຖານພະພຸດທະຮູບສຳລິດຂະໜາດໃຫຍ່ ມີໂຕະໝູ່ບູຊາແບບຊາວພຸດ ຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າ ສ່ວນດ້ານນອກມີກຸ່ມເຈດີນ້ອຍໆ ສະຫລັກ
 • ເປັນຮູບເເຂ້ ແລະ ຊ້າງຕາມຕຳນານມູຣະຕິ.
 
 

 • ນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ

 • 07de8401695fb0b7084b95a983748968 0

 
 • ນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ ນໍ້າຕົກຕາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງເຖິງ 14 ກິໂລ ແມັດ.
 • ມີນໍ້າຕົກທີ່ສູງ ແລະ ແຮງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ ກະແສນໍ້າຈະໄຫຼຄົດລ້ຽວ ແລະ ໂຫດຮ້າຍ. ນໍ້າຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກສະ
 • ຖາປະນາໃຫ້ເປັນ ນໍ້າຕົກຕາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທາງດ້ານບໍລິມາດ ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ ໃຕ້. ນອກຈາກຄວາມສວຍງາມຂອງ ນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ທີ່ເຕັມ
 • ໄປດ້ວຍໂງ່ນຫີນສະຫຼັບຢາຍກັນແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີພາບການທຳ ມາຫາກິນ ຂອງຊາວບ້ານຄື: ເຕັກນິກວິທີຈັບປາແບບດັ່ງເດີມ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີສະຖານທີ່ນໍ້າຕົກຕາດ
 •  ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈອີກແຫ່ງ ໜື່ງຊື່ວ່າ: ຫຼີ່ຜີ,ຊຶ່ງສາມາດ ເຂົ້າໄປໄດ້ທາງເຮືອ ຈາກບ້ານນາກະສັງໄປ. ຖ້າໂຊກດີກໍ່ອາດຈະເຫັນປາຂ່າ ໂລມານໍ້າຈືດ ທີ່ລອຍ
 •  ຫຼີ້ນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ.ເມື່ອໄປເຖີງດອນຄອນ ກໍ່ໄປເບິ່ງຫົວລົດໄຟເກົ່າ ໃນສະໄໝຝຣັ່ງເຂົ້າມາປົກຄອງ. ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທັງໝົດ ແມ່ນສະດວກໃນການເຂົ້າ
 • ໄປຮອດໄປເຖິງ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າໃນການທ່ອງທ່ຽວ.ຖ້າຈະຢຸດພັກຍາວ ກໍ່ມີເຮືອນພັກແບບລາວໆ ໃຫ້ພັກເຊົາ.
 
 

ນ້ຳຕົກຫຼີ່ຜີ 

286330

"ລ່ອງເຮືອທີ່ທ່າເຮືອບ້ານນາກະສັງ ລັດເລາະ ເກາະດອນ ມະຫານະທີ ສີ່ພັນດອນ ສຳຜັດ ທຳມະຊາດ ວິຖີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ເກາະດອນ (ດອນຄອນ) ຊາກຫົວລົດ

ໄຟອາຍນ້ຳຂົວລົດໄຟ ໃນຍຸກຂອງ ລ່າເມືອງຂຶ້ນຝລັ່ງ ແລະ ລີ່ຜີ"ຫົວລົດໄຟຮ້າງ

ດອນຄອນ ເປັນເກາະນ້ອຍໆ ໜຶ່ງໃນ ມະຫານະທີສີ່ພັນດອນ ຕັ້ງຢູ່ທາງຕອນເໜືອຂອງ ດອນຄອນ ມີເຮືອຫາງຍາວລຳນ້ອຍໃຫ້ບໍລິການ ຂຶ້ນລົງຕາມຮ່ອງນ້ຳແຄບໆ

ະຫວ່າງດອນເດດ ແລະ ດອນຄອນ ທັງສອງເກາະນີ້ ເມື່ອສະໄໝຝຣັ່ງຍຶດຄອງອິນດູຈີນ ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ຂຶ້ນໄປຕອນກາງປະເທດ

ແຕ່ຕ້ອງຕິດຂັດກັບເກາະແກ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ເຮືອສິນຄ້າ ບໍ່ສາມາດແລ່ນຜ່ານໄປໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງທ່າເຮືອ ແລະ ທາງລົດໄຟເທິງດອນຄອນ ໄວ້ສຳລັບເປັນ

ທ່າເຮືອ ເພື່ອຂົນຖ່າຍສິນຄ້າລົງເຮືອໃໝ່ ຫົວຈັກລົດໄຟອາຍນ້ຳ ແລະ ລາງລົດໄຟໃນປັດຈຸບັນຍັງມີຊາກປະຫຼັກຫັກພັງໃຫ້ເຫັນກ່ອນເຖິງນ້ຳຕົກຫຼີ່ຜີ ບັນຍາກາດອ້ອມຮອບເກ

າະງຽບສະຫງົບ ວິຖີການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານແຄມຝັ່ງນ້ຳອັນລຽບງ່າຍ ຕະຫລອດຈົນຄວາມຮົ່ມເຢັນຂອງ ຕົ້ນໝາກພ້າວຫລາຍໆ ຕົ້ນ ບໍລິເວນທົ່ວເກາະ ກໍເຮັດໃຫ້ເ

ກາະແຫ່ງນີ້ເປັນເກາະທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງຕ່າງຊາດ(ເອີຣົບ ແລະ ອາຊີ) ທີ່ມາພັກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ອາໄສຫລາຍໆ ມື້ ແບບ long term ຖືໄດ້ວ່າ

ເປັນສະຫວັນ ຂອງຄົນຮຽບງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສິີວິໄລ ຂໍຕິດ ແລະ ເກາະທຳມະຊາດໄວ້ນ້ຳຕົກຫຼີ່ຜີ ຫລື ຫຼີ່ຜີ ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງຄື ຕາມສຳພະມິດ. ນ້ຳຕົກຫຼີ່ຜີ

ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດດອນຄອນ ນ້ຳຕົກລີ່ຜີ ເກີດຈາກນ້ຳທີ່ໄຫລຖາໂຖມຜ່ານເກາະ ເນີນຫິນ ຊຶ່ງເປັນໂງ່ນຫິນ ແກ້ງຫິນອັນແຂງແກ່ນຕົກລົງມາດ້ວຍກຳລັງແຮງແຕກເປັນລະ

ອອງສີຂາວໄປທົ່ວ ລະຫວ່າງ ລະອອງນ້ຳຕົກ ກະທົບແກ້ງຫີນ ເກີດເປັນ ລະອອງປຸຍ ສີຄາມ ເບິ່ງສວຍງາມຕື່ນຕາ ຕື່ນໃຈ ສຳລັບຜູ້ພົບເຫັນ ເປັນຢ່າງດີຫຼີ່ຜີນັ້ນ ມີເລື່ອງລ

າວ ປະຫວັດສາດຕ່າງໆ ລ້ວນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼີ່ຜີ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ສັດນ້ຳ ທີ່ແຫ່ງນີ້ ຍັງອຸດົມສົມບູນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ຫຼີ່ ເປັນ

ພາສາລາວ ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງມືຫາປາຊະນິດໜຶ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍລອບ ຊຶ່ງ ມີໃຫ້ເຫັນກັນທົ່ວໄປ ສ່ວນຄຳວ່າ ຜີ ໝາຍເຖິງສົບຄົນຕາຍ ຊຶ່ງບໍລິເວນ ນ້ຳຕົກລີ່ຜີ ຈ

ະມີກະແສນ້ຳໄຫລບ່າຕາມພື້ນທົ່ງຮາບຜ່ານແຜ່ນຫິນ ແລ້ວໄຫລຕົກລົງມາກົງຊ່ອງຊອກພວກເຂົາ ທີ່ແຕກແຍກ ອອກຈາກກັນ ກະແສນ້ຳສີຂຽວເຂັ້ມໃນລະດູແລ້ງ ຫຼື

ສີຊາໃນລະດູຝົນ ຈະໄຫລບ່າຕົກລົງມາເບື້ອງລຸ່ມ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄຫລໄປຕາມຮອຍແຍກ ຂອງຊອກພວກເຂົາເປັນທາງຍາວຫຼາຍກິໂລແມັດ ຈຸດທີ່ພົບສົບ (ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ

ຜີ ແລະ ສົນທິກັນ ເປັນ ຫຼີ່ຜີ) ຫລາຍໆ ຄື ບໍລິເວນຮ່ອງຫີນຂອງ ນ້ຳຕົກຫຼີ່ຜີ ບໍລິເວນນີ້ກະແສນ້ຳຈະໄຫລມາລວມຕົວກັນເປັນແອ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາກນັ້ນນ້ຳຈະວົນໄປມາແ

ລ້ວຈຶ່ງໄຫລຕົກລົງໄປ ດ້ານລຸ່ມຜ່ານຊອກ ແລະ ຫລືບຫິນແຄບໆ ເຮັດໃຫ້ສົບຂອງທະຫານ ໃນສະໄໝສົງຄາມອິນດູຈີນຈຳນວນຫລາຍຟູມາຕິດໃນ ລີ່ຫາປາປະຊາຊົນ

ຈຶ່ງເອີ້ນນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ວ່າ ລີ່ຜີ.


ຕາດຜາສ້ວມ

1205082FXJPZ1

ຖ້າເວົ້າເຖິງນ້ຳຕົກຕາດແລ້ວ, ຕາດຜາສ້ວມກໍເປັນອີກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສວຍງາມເປັນເອກະລັກໄປອີກແບບໜຶ່ງທີ່ໃຜໆໄດ້ໄປປາກເຊແລ້ວບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຊົມ. ນອກຕາດຜາສ້ວມແລ້ວໃກ້ໆນັ້ນຍັງມີບ້ານຊົນເຜົ່າທີ່ຜູ້ຈັດການອຸທິຍານທ້າວບາຈຽງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງອະນຸລັກໄວ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສຳຜັດກິ່ນອາຍອັນດັ້ງເດີມຂອງວິຖີຊີວິດ

ຂອງຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນດິນຈຳປາສັກ.ຄຳວ່າສ້ວມ ເປັນພາສາລາວໝາຍເຖິງຫ້ອງຫໍ ຫຼື ຫ້ອງນອນ ເຊິ່ງລັກສະນະຂອງຕາດສ້ວມຄ້າຍຄືຫ້ອງຫໍຂອງຄູ່ສົມລົດໃໝ່.

ຈຸດເດັ່ນຂອງນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມຄື ສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານຫິນຜາຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີລັກສະນະເປັນແທ່ງໆ ຮູບຮ່າງຄ້າຍຫ້ອງຫໍ.

ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນຍັງມີຮ້ານອາຫານ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມທີ່ຕົກແຕ່ງເຂົ້າກັບບັນຍາກາດເອົາແທ້ໆ ຢູ່ບ່ອນນີ້ຜູ້ຈັດການ ວິມົນ ກິດບຳລຸງ ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ

ໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງນີ້ຫ້າມດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ເຄື່ອງດື່ມລ້ວນແຕ່ແມ່ນສະໝູນໄພ, ນ້ຳໝາກໄມ້ປັ່ນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຍັງບໍລິການເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ເປັນຕົ້ນແ

ມ່ນເສື້ອຢືດ ທີ່ພິມຂໍ້ຄວາມ “ອຸດທະຍານບາຈຽງຈຳປາສັກ”, “ເຮົາຮັກທຳມະຊາດ” ແລະອື່ນໆ

ນອກຈາກນີ້ພາຍໃນອຸດທະຍານຍັງມີພິພິທະພັນທີ່ຮວບຮວມເອົາໝູ່ບ້ານບູຮານຂອງຫຼາຍຊົນເຜົ່າມາຈັດສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທ່ຽວຊົມ ສຳຜັດວາດດຳລົງ

ຊີວິດອັນດັ້ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນ, ການນຸ່ງຖື, ສີໄມ້ລາຍມືແລະ ແຜ່ນແພຂອງຊົນເຜົ່າ,ລັກສະນະຕ່າງໆ ຂອງເຮືອນ, ຟັງສຽງເພງປະສານດົນຕີທ້ອງຖິ່ນ

ໃນຈັງຫວະສາລະວັນ ແລະ ສີພັນດອນ ຟັງແລ້ວອອນຊອນໃຈອີ່ຫຼີ ເຊັ່ນ ເຮືອນຊົນເຜົ່າກະຕາງ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ໆ ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ,

ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າອາລັກ, ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າກະຕູ, ຫໍກວນທີ່ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ປະກອບພິທີກຳຂອງເຜົ່າລະແວ ພາຍໃນຈັດສະແດງພິພິທະພັນຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ

ໃຫ້ຊົມເປັນຈຳຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫໍເສົາດຽວຂອງຊາວໜຸ່ມເຜົ່າລະແວ ເຊິ່ງຕາມການເລົ່າຂອງຊົນເຜົ່າເຂົາບອກວ່າ ເປັນບ່ອນທີ່ບ່າວສາວຂອງເຜົ່າລະແວໄວ້ລົມກັນ(ຈີບກັນ)ແລະທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຄືເຮືອນພັກ(ລີສອດ)ຂອງທາງອຸດທະຍານທີ່ຕົກແຕ່ງໄດ້ສວຍງາມລົງຕົວ

ດ້ວຍວັດຖຸທີ່ຊອກໄດ້ຕາມປ່າຕາມດົງ ໃນເຂດນັ້ນ.


ນ້ຳຕົກຕາດຟານ 

tadfan
 • ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ
 • " ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ນ້ຳຕົກຝາແຝດ ແຫ່ງດົງຫົວສາວ ທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງລາວ ທ່າມກາງ ແລະ ແວດລ້ອມ ຫຸບເຂົາ ປ່າທຳມະຊາດ "
 • ນ້ຳຕົກຕາດຟານ (ຕາດ ຄື ນ້ຳຕົກຟານ ຄື ຊື່ຂອງ ສັດປ່າຊະນິດໜຶ່ງ ) ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ຫລື ຮຽກອີກ ຊື່ໜຶ່ງວ່າ ນ້ຳຕົກຕາດດົງຫົວສາວ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ
 • ແຫ່ງນີ້ເປັນນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງປະເທດລາວ ຊຶ່ງເປັນນ້ຳຕົກຕາດທີ່ມີຄວາມສູງ ປະມານ 200 ແມັດ ບັນຍາກາດໂດຍຮອບ ຂອບນ້ຳຕົກຕາດຟານ ເ
 • ປັນສະພາບອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ ໜາວເຢັນຕະຫລອດປີ ເປັນເສັ້ນທາງສູ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ ເມືອງແຫ່ງຂຸນເຂົາ ແລະ ສວນກາເຟ ເປັນພືດເສດຖະກິດ ທີ່ສົ່ງອອກຂອງ
 • ປະເທດ ນ້ຳຕົກຕາດຟານເປັນນ້ຳຕົກຕາດທີ່ເກີດຈາກການໄຫລມາລວມກັນ ຂອງສາຍນ້ຳ ຂອງ ພູເຂົາ 2 ໜ່ວຍ ຊຶ່ງໄຫລຕະຫລອດໝົດປີ ອ້ອມຮອບນ້ຳຕົກຕ
 • າດຟານ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ ນານາພັນ ອັນສົມບູນ ຂຽວຂະຈີ ອັນສວຍສົດງົດງາມ ຂອງທຳມະຊາດ ລຳເນົາໄພເປັນສະເໜ່ ປ່າພວກເຂົາທຳມະຊາດຕໍ່ແຂກ
 • ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ຊື່ນຊົມ ແລະ ພາຍໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຕາດຟານຣີສອດ ໃກ້ຊິດຕິດຂອບນ້ຳຕົກຕາດຟານ ລ້ອມຮອບໄວ້ສຳລັບທ່ານທີ່ມັກສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ ແ
 • ບບຣີສອດທຳມະຊາດລາວໃຕ້ ເມືອງປາກຊ່ອງ ທີ່ຕິດທຳມະຊາດນັ້ນຄືຕາດຟານຣີສອດ. ອີກໜຶ່ງຣີສອດ ທີ່ທ່ານພັກແລ້ວ ຈະບໍ່ຜິດຫວັງກັບ ຣີສອດທີ່ແວດລ້ອມ
 • ທຳມະຊາດນ້ຳຕົກປ່າພວກເຂົາລຳເນົາໄພຂອງລາວໃຕ້.

 

ຕາດເຍືອງ

1147080022

 • ຕາດເຍືອງ ຢຼ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບ້ານພັດທະນາັກ 40 ເຂດ 2 ເມືອງປາກຊ່ອງ ຫ່າງຈາກບ້ານໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ 1,3 ກິໂລແມັດ, ສູງ
 • ປະມານ 50 ແມັດ, ປະກອບດ້ວຍ 2 ຖ້ານ, ພັກເທິງສູງ 10 ແມັດ, ພັກລຸ່ມສູງ 4,5 ແມັດ. ສອງຟາກຕາດເປັນຜາເຫວຊັນ ມີໄມ້ເຮັ້ຍ, ປ່າກ້ວຍ ແລະ ປ່າສັບປົນ
 • ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ. ຕາດເຍືອງປະກອບມີ 3 ຕາດນ້ອຍ ແລະ ແກ້ງ 1 ຍ່ານຄື: ລຸ່ມຕາດມີ 1 ຕາດນ້ອຍ ສູງ 3 ແມັດ ເປັນພະລານຫີນຍາວຈົນຮອດຫົວຕາດໄຮ
 • , ເບື້ອງເທິງ ື ັງຕາດຂື້ນໄປກວມກວ້າງ 10-12 ແມັດ. ນອກນີ້ຍັງມີ 2 ສາຂາທີ່ຊາວບ້ານເອີ້ນ "ຕາດຜັນ" ສູງ 2-6 ແມັດ.

ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ
2011-02-11 2332311
10521 14272
121606265bfb8a5095ab411bbd16b0f7

ວັດພູສະເຫຼົາ

385574 3310471032877 1001138154 32450255 1826732425 n
DSC 0475

ວັດຈອມເພັດ
picture2010 2910255322334
ວັດຈອມເພັດ ປະຈຸບັນເປັນວັດຮ້າງ ມີສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຍັງມີຮູບຮ່າງຊັດເຈນ ພຽງອຸໂປສົດຫລັງນ້ອຍ ແລະ ພະພຸດທະຮູບກົ້ນຫອຍສອງອົງທີ່ຢູ່ດ້ານຫລັງ
ທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຊຸດໂຊມ ລວດລາຍປະດັບຫລຸດອອກເກືອບໝົດ ນອກນັ້ນເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງພື້ນອິດໂປກປູນ ແລະ ເສົາທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າ ແລະ
ດ້ານຂ້າງພຣະອຸໂປສົດ ຈຸດເດັ່ນຂອງວັດຮ້າງແຫ່ງນີ້ຄື ເປັນຈຸດສຳລັບໃຊ້ຊົມວິວທິວທັດທີ່ສວຍງາມ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຮອບຕົວໂດຍສະເພາະຝັ່ງຕົວ
ເມືອງຫລວງພະບາງ ຊຶ່ງຕັ້ງຂະໜານໄປຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງຍາວຫລາຍກິໂລແມັດ ທ່າມກາງທິວພູເຂົາສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ເບື້ອງຫຼັງທາງຝັ່ງຊ້າຍສ
າມາດເບິ່ງເຫັນປາກແມ່ນ້ຳຄານທີ່ໄຫລມາພົບກັນກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ສ່ວນທາງຝັ່ງຂວາເບິ່ງເຫັນຄຸ້ງນ້ຳໄຫລລັດເລາະເຂົ້າສູ່ຮ່ອມເຂົາ ນອກຈາກນີ້ຈາກ
ຝັ່ງຕົວເມືອງຍັງສາມາດເບິ່ງເຫັນພະອຸໂບສົດຂອງວັດຈອມເພັດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເຊັ່ນກັນ.

ວັດຫລວງປາກເຊ

AOY-5319
pakse 01
ວັດຫລວງ ຕັ້ງຢູ່ແຄມນ້ຳເຊໂດນທາງທິດເຫນືອຂອງຕະຫລາດເກົ່າວັດຫລວງສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1935 ເປັນວັດເກົ່າແກ່ແລະມີຄວາມ ສຳຄັນໃນ
ເມືອງປາກເຊ ເພາະເປັນສະຖານທີ່ມ້ຽນອັດຖີ ຂອງລາຊະວົງສາຍຈຳປາສັກຫລາຍພະອົງ ລວມທັງອັດຖິຂອງ ທ່ານກະຕ່າຍ ໂດນສະໂສລິດ ອະດີດ
ລັດຖະມົນຕີລະບອບເກົ່າ. ມີລັກສະນະເປັນສະກຸບເຈດີ ຢັງຢາຍຮອບວັດຈຸດເດັ່ນຫນ້າຊົມຢູ່ບ່ອນບານປະຕູ ແລະປ່ອງ ຢ້ຽມຂອງສິມ ແກະສະຫລັກດ້ວຍ
ໄມ້ລວດລາຍສວຍງາມ ຖັດມາທາງຂວາຂອງສິມເປັນອາຄານເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນຫໍສະໝຸດ ແລະ ສຳ ນັກງານຂອງຄູ ສ່ວນດ້ານຫລັງເປັນອາຄານໄມ້ 2 ຊັ້ນ
ຕິດຢູ່ກັບແມ່ນ້ຳເຊໂດນໃຊ້ເປັນໂຮງຮຽນສອນພຸດທະສາສະຫນາສຳລັບສົງ.

ວັງເຈົ້າບຸນອຸ້ມ

SAM 0779

ວັງເຈົ້າບຸນອູ້ມ: ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງປາກເຊໄປທາງທິດຕາເວັ້ນອອກຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໄລຍະທາງປະມານ 500 ແມັດໃນ ອະດີດວັງເຈົ້າບຸນອູ້ມ
ເຄີຍເປັນທີ່ປະທັບຂອງເຈົ້າບຸນອູ້ມ ນະຈຳປາສັກ ເຈົ້າຜູ້ຄອງນະຄອນສຸດທ້າຍກ່ອນການປົດປ່ອຍຫລັງຈາກນັ້ນພະ ລາຊະວັງແຫ່ງນີ້ຕົກຢູ່ໃນການດູແລ
ຂອງລັດຖະບານ ຫລັງການປະຕິດວັດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເຈົ້າບຸນອູ້ມໄປລີ້ໄພຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງໃນປີ 1974 ແລະສິ້ນພະຊົນຢູ່ກຸງປາຣີໃນປີ 1978, ພະຣາຊະວັງ
ເລີ່ມສ້າງໃນປີ 1968 ແຕ່ສ້າງສຳເລັດຫລັງການປະຕິວັດປ່ຽນແປງການປົກຄອງໃນ ປີ 1975 ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບຸນອູ້ມ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຄອງພະລາຊະວັງຫລັງໃຫມ່
ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນງົດງາມເຫນືອລຳນ້ຳເຊໂດນຕັ້ງຢູ່ເນີນສູງໃຈ ກາງເມືອງປາກເຊ ຕົວພະລາຊະວັງເປັນຕຶກກໍ່ສູງ 6 ຊັ້ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ
ສ້າງໂດຍບໍ່ມີການຕອກເສົາເຂັມ ແຕ່ໃຊ້ເສົາ ຈຳນວນຫລາຍໃນການຮັບນ້ຳຫນັກພາຍໃນພະລາຊະວັງມີປະຕູປ່ອງຢ້ຽມລວມກັນກວ່າ 1.900 ບານປະຕູ
ປ່ອງຢ້ຽມເຫລົ່ານີ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົກແຕ່ງຢ່າງວິຈິດປານີດຈົນໄດ້ຮັບການຂະຫນານນາມວ່າ "ສາລາພັນຫ້ອງ" ຕົວພະລາຊະວັງ ຫັນຫນ້າໄປທາງແມ່ນ້ຳຂ
ອງດ້ານຫລັງຢູ່ ຕິດກັບລຳນ້ຳເຊໂດນ. ພະລາຊະວັງແຫ່ງນີ້ທາງລັດຖະບານໃຊ້ເປັນບ່ອນຈັດປະຊຸມ ແລະເປັນບ່ອນພັກຂອງແຂກບ້ານແຂກເມືອງຈົນມາ
ເຖິງ ຄ.ສ 1995. ປະຈຸບັນພະລາຊະວັງໄດ້ຮັບການຕົກແຕ່ງໃຫມ່ ແລະ ເປີດເປັນໂຮງແຮມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເມືອງປາກເຊຊື່ວ່າ "ໂຮງແຮມ ຈຳປາພາເລດ
ໂດຍ: ດຣ ປອງສັກ ວ່ອງພານິດຈະເລີນ ເປັນຜູ້ບູລະນະປັບປຸງໃຫມ່ແຜນຂອງໂຮງແຮມເປັນຮູບຕົວອີ (E) ຫ້ອງລ໊ອບບີ້ ຕົກແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ ແລະ
ແກະສະຫລັກຫ້ອງປະຊຸມຕົກແຕ່ງດ້ວຍຮູບຈິດຕະກຳຝາຜະຫນັງ ສຳລັບຊັ້ນທີ 6 ເປັນຊັ້ນເທິງສຸດມີຈຸດຊົມວິວທີ່ ສາມາດແນມເຫັນທິວທັດ ໂດຍລວມ
ຂອງເມືອງປາກເຊ, ຂົວມິດຕະພາບລາວŒຢີ່ປຸ່ນ ກ່າຍຍາວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງຕະຫລອດຂົວເຫລັກຂ້າມ ນ້ຳເຊໂດນທີ່ຢູ່ຕິດດ້ານຫລັງຂອງໂຮ
ງແຮມ ຈຳປາພາເລດ ແລະ ນັບເປັນຈຸດຊົມຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະ ຕົກທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນເມືອງປາກເຊ.ແກ້ໄຂລ່າສຸດ (ມື້ພຸດທີ່ 04 ກັນຍາ 2013 ເວລາ 07: 41)