6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໄຟຟ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ສາມາດເກັບກູ້ໜີ້ສິນ 110% ລື່ນແຜນການ 10%

(ຂປລ)ທ່ານບຸນທັນ ພັນໂດລັກ, ຮອງຫົວໜ້າໄຟຟ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ແຈ້ງສະພາບການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບໍລິການໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫ້ນັກຂ່າວ ຊາບວ່າ: ວຽກງານໄຟຟ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ຂອງພວກເຮົານີ້ກໍແມ່ນວຽກໜື່ງທີ່ທັງພັກ-ລັດຖະບານ ກໍຄືການນຳຂອງແຂວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍ ໄຟຟ້າ ອອກສູ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ, ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ທົ່ວແຂວງຫລວງພະບາງ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ແລ້ວປະມານ 76% ຂອງຄອບຄົວທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ແລ້ວ, ໃນນັ້ນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫລວງພະບາງ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຍາດແຍ່ງເອົາງົບປະມານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນ ດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ, ບັນດາບໍລິສັດ ເອກະຊົນ, ງົບປະມານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າເອງ ຈຳນວນໜື່ງເພື່ອມາພັດທະນາ ໄຟຟ້າຂອງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫ້ດີຂື້ນເຊຶ່ງຖືວ່າ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມານີ້ການຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ຂອງເຮົາ ຢູ່ໃນ 45 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ການຜະລິດ ແລະ ຊື້ໄຟຟ້າອອກໄປ 65 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຖືວ່າທຽບໃສ່ ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 13,62%.

ທ່ານບຸນທັນ ພັນໂດລັກ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນນີ້ອັນສຳຄັນກວ່າໝູ່ ແລະ ໄດ້ເອົາໃສ່ເປັນພິເສດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ, ຖືວ່າໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີພະລັງງານ ຕົກເຮ່ຍຢູ່ໃນປະມານ 8,5% ຖືວ່າຢູ່ໃນແຜນການຂອງໄຟຟ້າລາວກຳນົດໃຫ້ເພາະວ່າ ແຕ່ລະສາຂາໃຫ້ໄດ້ຕົວເລກດຽວຖືວ່າສາມາດບັນລຸໄດ້. ອັນທີສອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບກູ້ ໜີ້ສິນຢູ່ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ 110% ລື່ນຄາດໝາຍ 10% ອັນແມ່ນສາມາດຢັ້ງຢືນ ເຖິງຜົນສຳ ເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງໄຟຟ້າ ລາວ ສາຂາແຂວງຫລວງພະບາງ. ນອກນີ້ພວກເຮົາຍັງມີໂຄງການ P to P ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຈົນ, ບັນຫາ ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສຳເລັດໄດ້ 699 ຄອບຄົວ ຖືວ່າເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ (ໝາຍຄວາມວ່າມີໄຟຟ້າກາຍໜ້າບ້ານແລ້ວແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້) ດັ່ງນັ້ນໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍ P to P ນີ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ໃນຮູບ ແບບກູ້ຢືມເງິນຄອບຄົວລະ 700.000 ກີບ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ ແທນຄືນເດືອນລະ 20.000ກີບ. ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດໄດ້ຈຳນວນໜື່ງ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງບັນດາຄອບຄົວທີ່ທຸຍາກຕໍ່ໄປ, ຖືວ່າມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ທົ່ວແຂວງ ຫລວງພະບາງມີ 12 ເມືອງມີໄຟຟ້າໃຊ້ແລ້ວ 100%, ແຕ່ແນວໃດກໍດີຍັງມີບ້ານຈຳນວນໜື່ງຢູ່ຫ່າງ ໄກສອກຫລີກ ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ແຕ່ປະຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຮອດປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 80%, ຮອດ ປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 90% ບັນຫານີ້ພວກເຮົາໄດ້ອອກແຮງຂຸດຄົ້ນຍາດແຍ່ງ ເອົາງົບປະມານ, ປະຈຸບັນ ມີໂຄງການໜື່ງເປັນໂຄງການເງິນກູ້ກູເວດເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ຖ້າວ່າໂຄງການນີ້ສຳເລັດຖືວ່າບັນລຸຕາມ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

 

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.kpl.net.la/

 

Add comment


Security code
Refresh