ສກອ ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍ ກະຊວງສຶກສາ ປະສານງານກັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນ

*(ຂປລ) ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (ສກອ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ມີໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບການ ສຶກສາພາກເອກະຊົນ. ໂດຍມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍພັກ-ລັດຖະບານ ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ເຕົ້າໂຮມຜູ້ປະກອບການ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະ ພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການເມືອງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອ ກະຊົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ທັງມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນຕໍ່ກັບລັດ.

ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2012 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນປະຈຳປີ 2012 ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ສົມເພັດ ຣັຕະນະສີມ, ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ, ທ່ານ ປະທານ ສກອ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫລຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2011-2012 ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ປະຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 220 ຄົນ, ມີສະຖາບັນການສຶກສາ 248 ແຫ່ງ, ມີສະ ມາຊິກສະໜັບສະໜູນ 5 ແຫ່ງ, ຊຶ່ງລວມ ຈຳນວນສະມາຊິກຢູ່ແຕ່ລະສາຍການສຶກສາຄື: ສະມາຊິກສາຍວິທະຍາ ໄລ 53 ແຫ່ງ, ສາຍອະຊີວະ 17 ແຫ່ງ ແລະ ສາຍສາມັນ 178 ແຫ່ງ. ໃນນັ້ນປະກອບມີ ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ 50 ແຫ່ງ ແລະ ອະນຸບານ 141 ແຫ່ງ, ປະຖົມສຶກສາ 105 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ 31 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ 12 ແຫ່ງ. ໃນສົກປີ 2011-2012 ສະມາຄົມ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າ ຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າຮ່າງເອກະສານສຳຄັນດ້ານການສຶກສາຮ່ວມກັບພາກລັດ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ຜົນງານ ແລະ ສະຫລອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆກັບພາກລັດ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆນຳພາກລັດ, ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພ, ເດັກດ້ອຍ ໂອກາດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2012.

ພ້ອມກັນນີ້ສກອໄດ້ນຳພາສະມາຊິກເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ, ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ສະມາຊິກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຍົກລະດັບຄູອະນຸບານ 274 ຄົນ ໂດຍສົມທົບກັບວິທະຍາໄລດົງຄຳຊ້າງ, ປະກອບສ່ວນດ້ານງົບປະມານແກ່ພັກ-ລັດ, ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລືວຽກງານສາຍວິທະຍາໄລ ແລະ ສາຍ ສາມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຈັດກອງປະຊຸມ ສກອ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2011, ສະຫລອງ ສກອ ຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມທັງມອບໂລ້ລາງວັນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດີເດັ່ນ 100 ກວ່າແຫ່ງ, ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສິລະປະວິທະຍາໄລ ແລະ ສາຍສາມັນ ຮ່ວມກັບພາກລັດ ຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ອື່ນໆ./.

 

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.kpl.net.la/

 

Add comment


Security code
Refresh