ລັດຖະມົນຕີ​ ອາ​ຊຽນ ທົບທວນຄືນແຜນປະຕິບັດງານ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ

(ຂປລ): ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 34 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ + 3 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນ ເຊົ້າວັນທີ 28 ກັນຍາ 2012 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເນື້ອໃນແຜນປະຕິບັດງານ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຕ່າງໆໃນແຕ່ລະດ້ານ. ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ ຮັບຮອງເອົາບັນດາຂອບການຮ່ວມມືແຜນການ ແລະ ໂຄງການໃໝ່, ຊຶ່ງຈະ ເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອາຊຽນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃຫ້ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ກ້າວໄປເຖິງ ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຂະ ຫຍາຍຕົວ ຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວໃນໂອກາດເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງລາວ ກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມ ມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫລວງມາສູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນ ຈາກການປະຕິບັດສັນຍາ ການຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການອາຊຽນ, ອາຊຽນ + 3, ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກໍຄືຊາວກະສິກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2011-2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າ ບັນລຸ 4,2 ລ້ານໂຕນ, ອັດຕາປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ 65% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂິ້ນສະເລ່ຍໃນລະດັບ 3,5% ຕໍ່ປີ ກວມອັດຕາສ່ວນປະມານ 23% ຂອງGDP. ສຳລັບທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ແມ່ນພັດທະນາກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຮອບດ້ານ ຕາມທິດຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳຫັນສະໄໝ ຢູ່ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນ ປະເທດສີຂຽວ, ຫັນຊົນລະປະທານເປັນຊົນລະກະເສດຮອບດ້ານ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ປັບປຸງຮູບແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍການສ້າງ ເປັນຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດຊົນນະບົດ, ຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ວິໄລວັນ ພົມເຂ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງລາວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຜົນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ + 3 ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຊຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ພ້ອມ ດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມທັງໝົດ ໄດ້ສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ + 3 ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາ ໜ່ວຍງານວິຊາການອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ + 3 ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມທັງບັນດາສັນຍາ, ແຜນງານ, ໂຄງການຮ່ວມມືໃໝ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະພຽງອາຫານ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຕອບໂຕ້ໄພທຳມະຊາດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດພືດ ແລະ ສັດ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຜະລິດຊີວະພະລັງງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກປີ 2012-2013, ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ ແມ່ນ ຖືກນຳສະເໜີລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 34 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ + 3 ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນໃສ່ເສີມສ້າງຂົງເຂດວຽກງານ ຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຕື່ມອີກ./.

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.kpl.net.la

 

Add comment


Security code
Refresh